Jordarbejde

Byggemodninger
Vejarbejde
Drænarbejde
Udgravning
Grøfteoprensning
til færdig have, flisegang og asfaltering.